Pásový aplikátor kvapalných hnojív

Nachádzate sa tu

Pásový aplikátor kvapalných hnojív v kombinácii s plečkou

Jednou z ciest znižovania nákladov na aplikáciu výživy širokoriadkových plodín (kukurica, slnečnica) je využívať pásový aplikátor kvapalných hnojív v kombinácii s plečkou. Znížené náklady sa prejavia vďaka úspore prejazdov. Plečkovanie a prihnojovanie sa vykonáva jednou operáciou.

Technické parametre aplikátora:

  • počet ošetrovaných radov  :  6 – 16
  • objem nádrže : 2000 – 4000 l
  • výkon čerpadla : 350 l/min
  • tlak čerpadla : 0,5 – 9 bar
  • typ a pohon čerpadla : Odstredivé, poháňané hydromotorom
  • tlak oleja a príkon hydromotora :  120-130 bar, 45 – 50 l/min
  • filtrácia : štvorstupňová ( nalievací koš, sací, výtlačný a sekciový filter )
  • nádrž na oplachovú vodu : 200 – 400 l
  • aická regulácia dávky do ha : TeeJet 844E
  • snímanie rýchlosti : snímač rýchlosti od kolesa