Pásový aplikátor herbicídov

Nachádzate sa tu

Pásový aplikátor postemergentných herbicídov v kombinácii so strojmi na obrábanie pôdy

Jednou z ciest znižovania nákladov na herbicídne ošetrenie širokoriadkových plodín (kukurica, slnečnica) je využívať pásový aplikátor postemergentných herbicídov v kombinácii s plečkou. Znížiť zaburinenosť je možné plošnou likvidáciou burín totálnymi herbicídmi pred sejbou a následne pásovou aplikáciou herbicídov po vzídení v kombinácii s plečkovaním.  V prípade silného výskytu burín je možné aplikovať preemergentné herbicídy v kombinácii s kompaktorom (podrobnejšie informácie nájdete v sekcií aplikátor preemergentných herbicídov) a následne pásovo aplikovať postemergentné herbicídy v kombinácii s plečkou.  Výsledok je až 40 % úspora nákladov na herbicídne postemergentné ošetrenie.


Technické parametre aplikátora:

 • počet ošetrovaných radov :  6 – 16
 • objem nádrže: 2000 – 4000 l
 • výkon čerpadla: 350 l/min
 • tlak čerpadla: 0,5 – 9 bar
 • typ a pohon čerpadla: Odstredivé, poháňané hydromotorom
 • tlak oleja a príkon hydromotora:  120-130 bar, 45 – 50 l/min
 • fitrácia : štvorstupňová (nalievací koš, sací, výtlačný a sekciový filter)
 • primiešavacie zariadenie: 50 l
 • nádrž na oplachovú vodu: 200 – 400 l
 • aická regulácia dávky do ha: TeeJet 844E
 • snímanie rýchlosti: vysokofrekvenčný radar

Pásový aplikátor postemergentných herbicídov Pásový aplikátor postemergentných herbicídov
Pásový aplikátor postemergentných herbicídov Pásový aplikátor postemergentných herbicídov
Pásový aplikátor postemergentných herbicídov Pásový aplikátor postemergentných herbicídov
Pásový aplikátor postemergentných herbicídov Pásový aplikátor postemergentných herbicídov