Pásový aplikátor herbicídov

Nachádzate sa tu

Pásový aplikátor postemergentných  herbicídov v kombinácii so strojmi na obrábanie pôdy

Jednou z ciest znižovania nákladov na herbicídne ošetrenie širokoriadkových plodín (kukurica, slnečnica) je využívať pásový aplikátor postemergentných herbicídov v kombinácii s plečkou. Znížiť zaburinenosť je možné plošnou likvidáciou burín totálnymi herbicídmi pred sejbou a následne pásovou aplikáciou herbicídov po vzídení v kombinácii s plečkovaním.  V prípade silného výskytu burín je možné aplikovať preemergentné herbicídy v kombinácii s kompaktorom (podrobnejšie informácie nájdete v sekcií aplikátor preemergentných herbicídov) a následne pásovo aplikovať postemergentné herbicídy v kombinácii s plečkou.  Výsledok je až 40 % úspora nákladov na herbicídne postemergentné ošetrenie.


Technické parametre aplikátora:

 • počet ošetrovaných radov  :  6 – 16
 • objem nádrže : 2000 – 4000 l
 • výkon čerpadla : 350 l/min
 • tlak čerpadla : 0,5 – 9 bar
 • typ a pohon čerpadla : Odstredivé, poháňané hydromotorom
 • tlak oleja a príkon hydromotora :  120-130 bar, 45 – 50 l/min
 • fitrácia : štvorstupňová ( nalievací koš, sací, výtlačný a sekciový filter )
 • primiešavacie zariadenie : 50 l
 • nádrž na oplachovú vodu : 200 – 400 l
 • automatická regulácia dávky do ha : TeeJet 844E
 • snímanie rýchlosti : vysokofrekvenčný radar