Hardi AUTOSELECT

Nachádzate sa tu

profesional servis, hardi postrekovače, autoselect vypínanie trysiek

HARDI predstavuje koncept pneumatického ovládania postrekových dýz, pri ktorom je možné plynule vytvárať zmenu medzi dvoma dýzami za jazdy alebo použiť dve súčasne. Systém je možné použiť tak, že je na stroji umiestnená jedna sada dýz znižujúcích úlet, ktoré je možné aktivovať na úvrati alebo v ochranných zónách a druhá sada štandardných dýz rovnakej veľkosti, ktoré sa používajú pre postrek vo vnútri poľa. Obsluha postrekovača se tiež môže rozhodnúť podľa poveternostných podmienok a previesť prepnutie iného typu dýz, pokiaľ príde k zosileniu rychlosti vetra.
 

Aplikáciu týmto systémom je možné vytvárať následujúcimi spôsobmi:

•    postrek sadou dýz A
•    postrek sadou dýz B
•    postrek oboma sadami dýz A+ B
•  režim Auto – systém AutoSelect môže pracovať s prednastavenými hodnotami tlaku alebo pracovnou rychlosťou pre prepínanie medzi jednotlivými sadami dýz

HARDI AutoSelect

Ideálne pre zmeny pracovnej rýchlosti

Pokiaľ sú požadované veľké zmeny pracovnej rýchlosti, systém AutoSelect môže automaticky a rýchle vykonať prepnutie medzi dýz dvoch veľkostí.  Pre zvýšenie pracovnej rýchlosti je uskutočnené prepnutie na dýz s vyšším prietokom a tým sa zamedzí  nárastu tlaku a obmedzeniu prietoku na dýz s nižším prietokom. To poskytuje vyššiu kvalitu postreku a kvalitnejšiu aplikáciu.

HARDI AutoSelect

Zmena dávky počas postreku

Pokiaľ je nutné zmeniť postrekovú dávku v priebehu práce, je možné to vykonať voľbou vhodnejšej veľkosti dýzy "počas jazdy“ bez kompromisu zníženia kvality aplikácie. Systém AutoSelect má rovnaké nastavenia, ako systém cirkulácie Hardi PrimeFlow, ktorý spoločnost HARDI na strojoch ponúka, ale nepôjde o náhradu systému PrimeFlow. Systém AutoSelect vie ovládat 9 alebo 13 sekcií ramien. Pracuje s okruhom rozvodu vzduchu, takže pokiaľ je traktor vybavený pneumatickými brzdami, používa sa ako zdroj vzduchu i pre systém AutoSelect.

Zdroj: Hardi, Unimarco a.s.