Primiešavacie zariadenie Vortex

Nachádzate sa tu

VORTEX

VYPRÁZDNITE A VYPLÁCHNITE OBALY Z PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

MIEŠAJTE KVAPALNÉ, PRÁŠKOVÉ A GRANULOVANÉ FORMULÁCIE PRODUKTOV

Najdôležitejším úkonom pri pestovaní rastlín je ochrana v agrotechnickom termíne. Výkony postrekovačov v súčasnosti dosiahli technologický vrchol. Limitujúcim faktorom zvyšujúceho sa výkonu je šírka záberu ramien, pracovná rýchlosť, dávka do hektára, čas plnenia a primiešavania pesticídov. Zvyšovanie šírky záberu ramien sa dostáva do konfliktu s aplikačnou stabilitou dýz na ráme. Zvyšovanie pracovnej rýchlosti spôsobuje zosilnenie turbulencie prúdenia vzduchu okolo aplikačných dýz, a tým ich nerovnomerné pokrytie. Znižovaniu dávky vody do hektára konvenčnými postrekovačmi bráni účinnosť jednotlivých pesticídov a podmienky pri aplikácii. Jednou z možností, ako zvýšiť výkon postrekovania je skrátiť čas plnenia a primiešavania pesticídov na minimumZvýšte výkon svojho postrekovača až o 30%, zníženým času plnenia. Obsluha ktorá jazdí s cisternou, v zariadení Vortex ktoré je montované v zadnej časti cisterny, pripraví postrekový roztok pre ďalšie plnenie. Tým skráti prestoj postrekovača a výkonným čerpadlom naplní nádrž postrekovač za pár minút. Vortex vám ušetrí čas a peniaze pričom zníži možnosť kontaktu s prípravkami na ochranu rastlín.

Rám zariadenia je navrhnutý tak, aby práca  a preprava po cestách bola čo najjednoduchšia. Odpojenie  zariadenia je rýchle a pre obsluhu jednoduché vďaka hydraulickým rýchlospojkám a konektoru na 12V. Zariadenie spĺňa všetky podmienky pre jazdu na pozemných komunikáciách.

  

Každé zariadenie je vyskladané z dielov Banjo, ktoré sa vyznačujú chemickou odolnosťou, minimalizujú úniky kvapaliny a urýchľujú možnosť výmeny dielov vďaka systému spájania s tesnením uprostred a nerezovou sponou po obvode príruby.

Patentovaná RotaFlush  oplachová dýza je štandardne umiestnená vo všetkých zariadeniach. Táto vysokovýkonná dýza zabraňuje kontaminácií zariadenia po ukončení práce a vyčistí vnútorné steny hlavnej nádrže.

Prietokomer s monitorom a s funkciou STOP polohy umožňuje vopred navoliť množstvo v litroch ktoré ním pretečie. Po načítaní daného objemu sa sám aicky uzavrie a neumožní ďalšiemu úniku kvapaliny.

Špecifikácia zariadenia

  • 3ˮ rozvodná armatúra;

  • Čerpadlo Hypro 1200 l/min (hydraulický, benzínový pohon);

  • 870 l odolná plastová nádrž s kužeľovým dnom;

  • Rám s 3 a 4 bodovým uchytením a zdvíhaním do prepravnej polohy;

  • RotaFlush oplachová dýza;

  • Antivírič na spodnej časti nádrže;

  • Čas plnenia 5000 L nádrže postrekovača – 7 minút

  • 2 prietokomery pre plnenie postrekovača a sanie presného množstva agrochemikálií z IBC kontajnerov;

  • Čisté a vypláchnuté obaly je možné druhotne spracovať v rámci programu CMS – Nakladanie s prázdnymi obalmi v združení SCPA Slovensko;

  • Platné technické osvedčenie vozidla č.R-04379-00 a typové schválenie vozidla;

 
 
 
 
 
Vortex 

Pre vypracovanie cenovej ponuky je potrebná obhladka cisterny a postrekovača!

Pre viac informácií volajte na tel. 0905618449 alebo 0907645118

 

Pozrite si leták primiešavacieho zariadenia Vortex