Miešarne močoviny

Nachádzate sa tu

Miešarne močoviny v štyroch prevedeniach

Vytvorte si močovinový roztok vo vlastnej réžii a ušetrite až 30% na nákladoch!!!

Zostavením miešarne močoviny na Vašej farme Vám ponúkame možnosť ušetriť na nákladoch močovinového roztoku až 30%! Je to možné rozmiešaním prilovanej a granulovanej močoviny vo vode jednoduchým a bezpečným spôsobom a spoľahlivou technológiou!

Podrobný informačný materiál nájdete v sekcií Na stiahnutie.

Princíp miešania:

Odstredivé čerpadlo z nehrdzavejúcej vytvrdenej ocele tlačí kvapalinu do miešacieho hydraulického potrubia s dýzami v nádrži na rozpúšťanie močoviny. Nádrž sa začne plniť čistou vodou a popri tom je možné cez otvor na vrchu nádrže sypať granulované hnojivo z bigbagu manipulátorom.

Granulovanej močovine v nádrži dodáva kinetickú energiu prúd kvapaliny, ktorý produkujú dýzy a nútia granule kopírovať vnútornú stenu ležiaceho valca. Pohybom v nádrži sa granule začnú rýchlo rozpúšťať (endotermická reakcia), čo je možné z vonkajšej strany nádrže pozorovať rosením plášťa nádrže.

 

Vyberte si zo štyroch možností technickej realizácie:

Samostatná miešareň na podvozku

Miešareň je určená na rozpúšťanie prilovanej močoviny priamo na poli v zariadení na samostatnom podvozku. Po rozpustení sa močovinový roztok prečerpáva priamo do postrekovača.

  

Miešanie granulovaných hnojív v cisterne na vodu

Je montovaná priamo do cisterny, ktorou sa vozí voda a prilovaná močovina sa rozpustí v cisterne cestou od vodného zdroja na pole.

Stabilná miešareň s manuálnou prevádzkou

Je určená na rozpúšťanie prilovanej močoviny na farme, a obsluha ovláda miešací proces manuálnymi ventilmi.

 

     

Stabilná miešareň s automatickou prevádzkou

Je určená na rozpúšťanie prilovanej močoviny na farme, a zariadenie je ovládané centrálnym počítačom, ktorý riadi miešací proces automaticky CAN-bus elektroventilmi.