Insekticídov proti skladovým škodcom

Nachádzate sa tu

Aplikátor insekticídov proti skladovým škodcom

Aplikačné zariadenie aplikuje insekticíd pri manipulácii s obilím na pásový alebo skrutkovicový dopravník, ktorými sa plnia zásobné nádrže na obilie.
V prípade aplikácie prípravku RELDAN 40 EC, ktorý pôsobí ako dýchací jed, je postačujúce zasiahnuť pre požadovaný účinok iba 10 % obilia.
RELDAN 40 EC sa používa v dávke 11 ml na 5 l a týmto množstvom kvapaliny ošetríme 1 tonu obilia. Množstvo dávky umožňuje vysokú fumigácia prípravku.

Dávkovanie prípravku RELDAN 40 EC

Parametre dávkovania prípravku sú uvedené v dvoch tabuľkách. Tabuľka A udáva parametre dávkovania pre množstvá 2,5 - 14 ton/hod a tabuľka B pre množstvá 15 - 70 ton/hod.

Popis zariadenia

Dýzy je možné flexibilne umiestniť podľa potreby. Zariadenie pozostáva z elektromotora (napätie 230 V), ktorý poháňa membránovo-piestové čerpadlo s vyrovnávačom pulzov. Trojcestným ventilom sa kvapalina vedie z nádrže do čerpadla. Slúži na uzavretie prívodu do čerpadla a na vypustenie zostatkov z nádrže. Čerpadlo tlačí kvapalinu do odľahčovacieho ventilu, ktorý musí byť pri rozbehu čerpadla vypnutý. Čerpadlo sa rozbehne s nulovým tlakom, ale celé množstvo prietoku tlačí do nádrže prepadovou vetvou. Táto vlastnosť zariadenia sa využíva na dôkladné premiešanie prípravku. Po premiešaní sa prepne odľahčovací ventil do záberu. Regulačným ventilom sa nastaví tlak podľa požadovanej kalibrácie dýzy a množstva insekticídu na tonu komodity podľa tabuliek v prílohe. Zariadenie sa dodáva bez nádrže.

Technické údaje:

  • otáčky čerpadla 1400 ot/min
  • výkon elektromotora 0,62 kW
  • hmotnosť čerpadla s elektromotorom 7,7 kg
  • rozsah tlaku 2 - 20 bar
  • rozsah prietoku 3,7 - 17 l/min
  • napätie striedavé 230 V
  • olejová náplň v čerpadle olej SAE 30/ 0,019 l

V prípade, že máte záujem o rozpočet aplikátora na konkrétny typ dopravných ciest, zašlite nám požiadavku mailom na : info@profesionalservis.sk a uveďte prosím popis dopravnej cesty a množstvo prepravovanej komodity v t/hod.

 Aplikátor insekticídov proti skladovým škodcom
 
Aplikátor insekticídov proti skladovým škodcom Aplikátor insekticídov proti skladovým škodcom

Sonda na zisťovanie prítomnosti škodcov

Sonda je určená na diagnostikovanie prítomnosti škodlivého hmyzu v skladoch. Nie je vhodná pre hmyz čelade molovitých motýlov.
Odporúčame vykonať diagnostiku v prípade skladovania neošetrených zrnín a na zistenie prítomnosti škodcov ošetrených zrnín po uplynutí pôsobenia účinnej látky ktorou sa vykonala ochrana.
Sonda sa umiestňuje na miesta, kde je najpravdepodobnejší výskyt hmyzu, ako napríklad v rohoch a záhyboch skladov. Umiestňuje sa vertikálne do hľbky cca. 1 m tak, aby bol viditelný štítok na povrchu skladovaných zrnín.

Na vertikálne zasunutie dodávame aplikačný nástavec v cene sondy.