Stabilizátor dusíka - MAXI eN

Nachádzate sa tu

MAXI eN inhibítor ureázy pre stabilitu dusíka

Prípravok je určený k spoločnej aplikácii s kvapalnými hnojivami, obsahujúcimi amidický dusík (DAM, SAM, roztok močoviny). Účinná látka NBPT (-n-butyl thiamid kyseliny thiofosforečnej) inhibuje enzým ureázu, obsiahnutý v pôde. Rozklad amidického N na povrchu pôdy sa spomalí a znížia sa straty dusíka únikom NH3 do ovzdušia. Močovina sa lepšie infiltruje do koreňovej zóny kultúrnych rastlín a v pôdnom profile sa zníži riziko vyplavenia N oddialením nitrifikácie.

Odporúčané dávkovanie:

Podrobnejšie infromácie o tomto prípravku, ako aj vyhodnotenie obsahu N v rastlinách pomocou N-senzora sú uvedené v informačných letákoch, ktoré si môžete pozrieť tu.