Odolnosť sýtená kremíkom - NPK Prosilic

Nachádzate sa tu

NPK Prosilic kvapalné hnojivo s kremíkom v rastlinami asimilovateľnej forme

NPK Prosilic je kvapalné hnojivo obsahujúce dusík, fosfor, draslík a kremík. Kremík je jedným zo základných stavebných prvkov rastlín. Vo veľkom množstve je zastúpený v pôde. Väčšinou ale ide o nerozpustnú formu, ktorú rastliny nedokážu vstrebávať. Vďaka kvapalnému hnojivu NPK Prosilic máte možnosť využiť jedinečných vlastností kremíka pre rastliny. Kremík sa ukladá do bunkových stien a dodáva im koštrukčnú pevnosť a silu. Rastlinám to tak umožňuje lepšie odolávať tlaku chorôb a škodcov. Kremík takisto napomáha rovnomernému absorbovaniu živín do rastlinného tkaniva znižuje straty vody cestou transpirácie. Zvyšuje produkciu chlorofylu, vytvára tmavšie zelené listy a zlepšuje fotosyntézu. Prispieva k rozvoju koreňového systému a zvyšuje odolnosť voči stresu. Rastlina tak oveľa lepšie prezimuje a znížia sa dopady nepriaznivých podmienok na žačiatku pri nástupe jarnej vegetácie. Priaznivo napomáha k zvýšenej odolnosti proti poľahnutiu, múčnatke, zemiakovej spále a navyše pozitívne ovplyvňuje počet plodných odnoží. V neposlednom rade zvyšuje úrodnosť pôdy a jej fyzikálne vlastnosti.

Pozitívny vplyv aplikácie NPK Prosilic na rastliny:

  • napomáha k posilneniu bunkových stien rastlinného tkaniva
  • zvyšuje odolnosť rastlín proti stresu (herbicídny stres, sucho, chlad)
  • pozitívne ovplyvňuje príjem makro a mikro prvkov
  • obmedzuje straty vody prostredníctvom transpirácie
  • zvyšuje odolnosť rastlín voči chorobám a škodcom
  • prispieva k rozvoju koreňového systému
  • zvyšuje úrodnosť pôdy a zlepšuje jej fyzikálne vlastnosti
  • prispieva k zvýšeniu odolnosti proit poľahnutiu, múčnatke a tiež zemiakovej plesni
  • priaznivo ovplyvňuje fotosyntézu
  • pozítvne ovplyvňuje počet plodných odnoží

Odporúčané dávkovanie:

Informačný leták tohto porudktu si môžete stiahnuť tu.