Filtrácia s reverzným čistením

Nachádzate sa tu

Filtrácia všeobecne

Mechanická filtrácia je metóda oddeľovania tuhých nerozpustných častíc od kvapalín. V prípade postrekovačov ide hlavne o jemné zrniečka piesku, ktoré pôsobia abrazívne na aplikačnú techniku. Najviac poškodzujú jemné častice dýzy obrusovaním hrany, na ktorej sa tvorí lamela kvapaliny postreku. Tým sa neumožňuje rovnomerné rozloženie účinnej látky na celej šírke záberu postrekovača.

Filtre sa identifikujú podľa veľkosti, účelu použitia, prietoku a hodnoty filtrácie. Hodnota filtrácie sa označuje jednotkou MESH. MESH znamená počet očiek alebo drôtov sita na jeden anglický palec (inch).

Príklad zistenia hodnoty MESH pri červenej filtračnej vložke:

  • v tomto prípade je počet drôtov 32, takže hodnota filtrácie je 32 MESH.
  • k číslam MESH sa priraďuje farebné kódovanie filtračných vložiek podľa normy ISO 19732

Tabuľka farieb filtračných vložiek podľa ISO 19732:

Plnaci filter s reverzným čistením 

Aby sa zachovala kontinuita plnenia postrekovača bez prestojov a nutnosti čistenia plniaceho filtra, skonštruovali sme pre vás filtráciu s reverzným čistením. Reverzné čistenie znamená vyčistenie zanesenej filtračnej vložky počas filtrácie v plnej prevádzke. Zanesenú filtračnú vložku indikuje zmena tlaku vo filtri medzi vstupom a výstupom. Obsluha vtedy prepne guľové ventily na pár sekúnd, pričom sa otočí prúd vody vo filtri opačne a nečistoty sa vypláchnu odpadovou hadicou. Vrátením ventilov do pôvodnej polohy sa môže pokračovať plným výkonom vo filtrovaní vody do cisterien alebo postrekovačov. 

Objemový prietok plniaceho filtra a tlak

Objemový prietok plniaceho filtra (Q) sa meria v l/min alebo l/hod. Platí pravidlo, čím je filtračná vložka hustejšia, tým sa objemový prietok filtra znižuje. Plniaci filter sa dodáva v dvoch vyhotoveniach.

  • 2“ závit BSP na vstupe aj výstupe   Q = 350 – 500 l/min, 21 – 30 m3/hod
  • 3“ závit BSP na vstupe aj výstupe   Q = 750 – 900 l/min, 45 – 54 m3/hod

Maximálny pracovný tlak vo filtroch je 8 barov.

Montáž filtra s reverzným čistením

Filter s reverzným čistením je možné namontovať vedľa hydrantu, z ktorého sa plnia cisterny na dovoz vody k postrekovačom na pole. Tak isto je možné namontovať filtráciu priamo na cisternu. Ak sa využíva postrekovač na služby a obsluha postrekovača nemá istotu, že mu postrekovač naplnia čistou vodou, filtrácia sa namontuje priamo na postrekovač. Ak sa v zdroji nachádza mimoriadne znečistená voda (voda z povrchových zdrojov), je možné využiť duálnu filtráciu, pričom sa použijú vo filtroch vložky s pomernou hodnotou filtrácie. Príklad: Vo filtri na ľavej strane sa použije filtračná vložka 50 MESH a vo filtri na pravej strane filtračná vložka 80 MESH. Viď obrázok č. 2

Princíp filtrácie s reverzným čistením (obr.č.1)

Princíp duálnej filtrácie s reverzným čistením (obr.č.2)

Príklady technickej realizácie

Filtrácia s reverzným čistením na samojazdnom postrekovači HARDI Alpha:
 

Filtrácia s reverzným čistením na cisterne MEPROZET:
 

 

Pozrite si leták Filtrácie s reverzným čistením