Šetrný prísun síry - SN Prosulfan

Nachádzate sa tu

SN Prosulfan kvapalný koncentrát s dusíkom a sírou v thiosíranovej forme

SN Prosulfan je kvapalné hnojivo obsahujúce síru a dusík, je zdrojom rýchlo pôsobiacej síranovej a pozvoľna pôsobiacej elementárnej síry. Síra v thiosíranovej forme pôsobí tiež inhibične na ureázu - spomaľuje nitrifikáciu. Elementárna síra pôsobí fungicídne, hlavne v prípade napadnutia múčnatkou. Prípravok vyniká úsporným prísunom síry pri foliárnej aplikácii, v tejto podobe je v prípravku prítomný vysoký podiel síry:

- síra 23 hmot. %
- dusík 15 hmot. %

Vplyv síry na rastliny:

  • síra je nevyhnutná k dosiahnutiu kvalitatívnych paramterov obilnín
  • zvyšuje obsah oleja v olejninách
  • zvyšuje obsah chlorofylu v zelených častiach rastlín, čím dochádza k lepšej asimilácii a následnému ukladaniu cukru, napr. pri cukrovej repe
  • podporuje odnožovanie u obilnín, tvorbu vetiev u repky a podobne ako fosfor ovplyvňuje i tvorbu generatívnych orgánov
  • prispieva k lepšiemu metabolizmu dusíka - dochádza k zníženiu nitrátov predovšetkým v zelenine
  • pozitívne ovplyvňuje príjem fosforu

Odporúčaná aplikácia:

Aplikácia prípravku SN Prosulfan - vždy v dávke 5 l/ha, pri dvoch aplikáciách 3 l/ha v bežných dávkach vody. V prípade stredného alebo silného deficitu síry je dobré aplikáciu v priebehu vegetačného obdobia niekoľkokrát opakovať.

Informačný leták tohto porudktu si môžete stiahnuť tu.