Filtre na postrekovače

Nachádzate sa tu

Filtrácia, detekcia porúch filtrácie a riešenia

Filtre na postrekovačoch sú najdôležitejšie prvky bezproblémovej prevádzky. Delíme ich na sacie, výtlačné, samočistiace, odkalovacie, nízkotlaké, vysokotlaké atď.  Filtre pracujú na princípe prefiltrovania kvapaliny cez filtračnú vložku ktorá sa nachádza v telese fitra. Filtračná vložka je filtračné pletivo vlisované do polypropylénovej, farebne kódovanej kostry. Farebné kódovanie filtračných vložiek rieši norma ISO 19732. Na kvantifikovanie hodnoty filtrácie sa používa hodnota MESH čo je počet ôk filtračného sita na dĺžke anglického palca „inch“ = 2,54 cm.

Čím vyššie číslo hodnoty MESH, tým lepšia je filtračná schopnosť daného filtra.  Tesnosť filtračnej vožky v telese filtra je zabezpečená dvoma tesneniami kruhového prierezu. Tak isto je utesnené aj teleso filtra, s vekom,  ktoré je možné jednoduchým pootočením prevlečnej matice rozoberať. Je dôležité všetky tieto tesnenia udržiavať v správnom technickom stave pravidelnou údržbou.

Tabuľka farebného kódovania filtračných vložiek podľa ISO 19732

Detekcia porúch sacieho filtra

Vzduchové bubliny v sacom filtri:

Lokalizujú sa na kontrolnom zariadení, kde sa zisťuje prítomnosť vzduchových bublín (nie kavitačných) v sacom potrubí postrekovača. Ak v prípade odstavenia postrekovača z netesnosti zo sacieho filtra odkvapkáva kvapalina tak po zapnutí čerpadla cez netesnosti čerpadlo nasáva vzduchové bubliny. Vzuchové bubliny spôsobujú pulzovanie tlaku v potrubí, čo sposobuje problémy elektronickej regulácii na udržanie dávky do ha. Sekundárne poruchy netesnosti sacích filtrov sa prejavujú na masívnych opotrebeniach elektrických regulačných ventilov, ktorými sa reguluje dávka do ha.

Upchatie sacieho filtra nečistotami, spôsobené obsluhou postrekovača

Výrobcovia agrochemikálií používajú rôzne ochranné prvky na obchodných obaloch. Jedným z nich sú samolepiace fólie pod skrutkovacími zátkami. Tie sa odstraňujú vykrajovaním. Ak sa dostane nejakým spôsobom takáto vykrojená fólia kruhového prierezu do sacieho filtra, zachytí sa na mriežke, ktorá je v nasávacej prírube. Ak je fólií viac, spôsobia zníženie prietoku kvapaliny cez sací filter. Z tohto dôvodu doporučujeme mriežku vystrihnúť z nasávacej príruby.

V prípade, že máte záujem o opravu filtračného systému, otestovanie s detekciou porúch, výmenu filtrov, prestavanie systému filtrov na samočistiace a výmenu opotrebovaných filtračných vložiek zašlite nám vašu požiadavku mailom na : info@profesionalservis.sk a uveďte prosím službu, ktorú potrebujete na filtračnom systéme vykonať.