5 tipov na zazimovanie postrekovača

Nachádzate sa tu

Príprava postrekovača na zimu, ako zazimovať postrekovač samochod ťahaný, Profesionalservis sk  Hardi Navigator Santovka

5 vecí ktoré musíte spraviť pri príprave postrekovača na zimu
Po ukončení jesennej sezóny sa musí zazimovať viacero strojov, vrátane vášho postrekovača. Jedným z krokov ako udržať svoj postrekovač v prevádzkyschopnom stave pre budúcu jar, je správne zazimovanie pred príchodom mrazov.

1. Vyčistite postrekovač

Čistenie postrekovača je potrebné vykonať zvonku aj zvnútra. Môže sa zdať, že je potrebné hlavne vypláchnuť vnútorné nádrže postrekovača, no netreba zabúdať ani na vonkajšie časti. Správne čistenie môže zabrániť predčasnej korózii. Pomocou tlakového čističa očistite vonkajšie časti stroja vrátane ramien a rámu. Okrem toho demontujte všetky filtre, aj filtre v držiakoch dýz a skontrolujte spätné ventily. Umyté diely vráťte späť na stroj.

Pre vyčistenie vnútornej časti postrekovača spustite funkciu pre vnútorné čistenie a  opláchnite celý systém s cieľom zbaviť sa všetkých zostatkov pesticídov v systéme z poslednej aplikácie postreku.

2. Skontrolujte postrekovač

Po umytí postrekovača skontrolujte všetky praskliny, úlomky a škrabance na laku. Dôslednou kontrolou týchto miest sa môže predísť korózii. Popri kontrole postrekovača premastite všetky spoje a trecie plochy. Ak sa vyskytujú netesnosti vo vnútri nádrže postrekovača, dajte si ich opraviť pred uložením postrekovača na zimné obdobie.

3. Aplikácia nemrznúcej zmesi

Po vyčistení vonkajšieho povrchu postrekovača a opláchnutí vnútorných nádrží je dôležité, aby cirkulácia nemrznúcej zmesi počas zazimovania bola v celom systéme rovnomerná. Chladiaca kvapalina by mala byť koncentrovaná a odporúčaná chladiaca zmes by mala obsahovať monoetilénglykol, inhibítor tolil-triazol.  Na miešanie sa odporúča destilovaná voda, no pri väčšom množstve vody sa môže použiť aj voľne dostupná. Nemrznúca zmes môže obsahovať inhibítor korózie, vďaka čomu sa môže používať aj dva roky po sebe. Presný bod tuhnutia vám pomôže určiť špecializovaný pracovník pomocou refraktometra.  

Chladiaca zmes v %

Destilovaná voda v %

Bod tuhnutia v °C

50

50

-36

40

60

-24

30

70

-17

Pridávať nemrznúcu zmes do postrekovača je ideálne cez primiešavacie zariadenie na stroji. Ak postrekovač primiešavacie zariadenie nemá, je nutné aplikovať koncentrát priamo do hlavnej nádrže. Netreba zabudnúť ani na nádrž pre oplachovú vodu! Spustite čerpadlo a spustite miešanie v hlavnej nádrži. Cez primiešavaciu nádrž prilievajte koncentrovanú nemrznúcu zmes. Po dodaní potrebného množstva koncentrátu spustite postrek a vypínajte jednotlivé sekcie. Musíte si byť istí, že koncentrát prešiel celým postrekovým okruhom. Potom prepnite guľový ventil na sanie z oplachovej nádrže. Rovnako si dajte pozor na  primiešavaciu nádrž a všetky jej funkcie (oplach na použité obaly od pesticídov, čistenie samotného zariadenia). Ak majú filtre svoj vlastný vypúšťací ventil, uistite sa, že koncentrát vyteká aj z otvorených ventilov a neostane v nich voda ktorá by cez zimu rozmrzla.

Pri zazimovaní nemôžeme zabudnúť na žiadnu časť, pretože niektoré typy postrekovačov majú vyvedený manometer (tlakomer) hadičkou pred kabínu stroja prípadne na iné viditeľnejšie miesto na stroji. Napríklad, by-passovú vetvu (proporcionálne ventily) určenú pre prepúšťanie prebytočného tlaku zo sekciových ventilov treba skontrolovať rovnako.

4. Zazimovanie penového značkovača

Ak má váš postrekovač penový značkovač, nezabudnite ho zahrnúť do procesu zazimovania. Začnite tým, že vypustíte z nádrže na penu kvapalinu a odpojte hadice z penovej komory. Ďalej vymeňte a vyčistite filter. Potom pridajte dva litre kvapaliny do nádrže a spustite penový značkovač. Nechajte ho spustený až pokiaľ nevychádza chladiaca zmes. Pri menších nádržiach je možné použiť aj nemrznúcu zmes do ostrekovača, čo umožňuje ľahšiu manipuláciu.

5. Uskladnenie postrekovača

Ideálne miesto pre uskladnenie postrekovača počas zimy je v interiéri na suchom mieste. Dôležité je zakryť všetky otvory na postrekovači, aby do nich nepadali nečistoty a zamedzilo sa tiež prístupu hmyzu a hlodavcom. Ak je postrekovač zazimovaný vonku, pre dokončenie zazimovania vyberte plne nabitú batériu a všetky konzoly (GPS, prídavné elektronické zariadenia a pod. ) z kabíny a uložte ich do miestnosti s izbovou teplotou. Tým zamedzíte korózii a následnému poškodeniu elektronických zariadení. Rovnako naplňte palivovú nádrž, čím prispejete k zníženiu kondenzácie a vzniku vlhkosti v nádrži.

Keď si dáte záležať a pripravíte svoj postrekovač na zimu, v konečnom dôsledku ušetríte náklady a čas potrebný na údržbu v jarných mesiacoch.

M. Šimončič, Santovka 2016