Užitočné rady

Nachádzate sa tu

Správne kvapkové spektrum -  najdôležitejší parameter pri plošnej aplikácii pesticídov v poľnohospodárstve

Jeden zo spôsobov regulácie úletu je profesionálna regulácia kvapkového spektra

Automatická regulácia postrekovej dávky na hektár pri plošnom postrekovaní využíva v súčastnosti všeobecný software s naprogramovanými jednotlivými minutovými prietokmi dýz používaných v poľnohospodárstve pri ochrane rastlín. ISO 10625 zjednocuje nielen farebné kódovanie dýz ale aj ich príslušné minutové prietoky a dávky do hektára. Zmenu priebehu tlaku pri aplikácii reguluje automatická regulácia regulačným ventilom tak, aby sa pri rôznej rýchlosti dosiahla nastavená dávka. Pri vyšších pracovných rýchlostiach sa zvyšuje úmerne aj pracovný tlak na dýze. Je všeobecne známe, že jeden druh dýzy môže produkovať rôzne klasifikácie veľkosti kvapiek pri meniacich sa tlakoch.

Automatická regulácia síce presne monitoruje dávku do hektára, čo sa dá skontrolovať kontinuálne úbytkom vody v zásobnej nádrži. Agronóm si ale nie je istý, či postrekovaním pri vyšších rýchlostiach nedošlo k úletu alebo odparu jemného kvapkového spektra ktoré spôsobilo automatické zvýšenie pracovného tlaku. To má za následok zníženie účinnosti pesticídov. V prípade fungicídov dochádza k nedostatočnej paralyzácii chorôb ich recidíve a následnej revitalizácie. V prípade herbicídov alebo insekticídov môže dochádzať k zníženej účinnosti a následne k rezistenciám. Z uvedených dôvodov modernej agronomickej službe už  takáto automatická  regulácia nestačí.  

Klasifikácia kvapkového spektra dýz pri plošnom postrekovaní:


Pre ilustráciu priemer ľudského vlasu je 50 µm a 1 mm = 1000 µm

Firma Profesional Servis s.r.o. prichádza na trh s riešením vybaviť obsluhu postrekovača informáciou o priebehu kvapkového spektra, ktoré produkuje dýza pri postrekovaní.  Túto informáciu je možné získať montážou zariadenia TeeJet SENTRY 6120 do kabíny traktora, ktorej periferným prvkom je tlakomer umiestnený na aplikačnom potrubí. SENTRY 6120 poskytuje v reálnom čase pri prevádzkovom tlaku informáciu o veľkosti kvapiek, ktorá je naprogramovaná v pamäti prístroja na jednotlivé TeeJet dýzy (XR, TT, TTJ60, AIXR, AI3070, AITTJ60, AI a TTI). Prístroj je jasne podsvietený s dotykovou obrazovkou.

Ako používať prístroj :

V prvom rade je potrebné zvoliť správnu protiúletovú dýzu na určitý spôsob aplikácie. Je možné použiť aj špeciálny program TeeJet Sprayselect pre mobilné zariadenia Apple alebo Android. Tento program umožní si správne zvoliť dýzu podľa spôsobu aplikácie, účelu, kvapkového spektra a dávky do hektára. Môžete si ho bezplatne stiahnuť tu: Sprayselect

alebo si môžete vybrať z nasledujúcich možností :

1. Dýzy na aplikáciu systémových herbicídov

Sú to dýzy, ktoré na princípe venturiho trubice vytvárajú veľké kvapky s protiúletovým efektom. Na základe systémového účinku je preferovaný protiúletový efekt pred pokrytím listovej plochy (doporučené dýzy TeeJet AIXR, TeeJet AI a TeeJet AITTJ60). Rýchlosť vetra do 5 m/s.

Kvapkové spektrum VC a XC, farba zelená a biela - injektorové dýzy štrbinové a injektorová dvojlúčová symetrická dýza:


2. Dýzy na aplikáciu insekticídov, regulátorov rastu a obmedzovačov zberových strát

Dvojlúčové dýzy, ktoré produkujú kvapky prenikajúce do porastu s výborným pokrytím. Na základe mechanizmu účinku insekticídov je preferované pokrytie listovej plochy pred protiúletovým efektom (doporučená dvojlúčová dýza TeeJet TTJ60). Rýchlosť vetra do 4 m/s.

Kvapkové spektrum C, farba modrá -  nárazová dýza dvojlúčová symetrická:

3. Dýzy na aplikáciu systémových fungicídov, špecializácia na choroby klasu (fusarium)

Sú určené na vysoké pracovné rýchlosti s výborným účinkom fungicídu a okamžitým zastavením infekcie. Dvojlúčové dýzy s 30° a 70° lúčom od zvislej osi (doporučená dvojlúčová dýza TeeJet AI 3070). Rýchlosť vetra do 4 – 5 m/s.

Kvapkové spektrum C a VC, farba modrá a zelená -  injektorová dýza nárazová dvojlúčová asymetrická:

4. Dýzy na aplikáciu kvapalných hnojív s vysokým obsahom dusíka (DAM390)

Produkujú kvapkové spektrum znižujúce nekrózy popálením porastu.  Kvapkové spektrum nie je zaklasifikované. Veľkosť kvapkového spektra ktoré produkujú dýzy  je cca 1600 µm (doporučená dýza TeeJet SJ3 a SJ7). Rýchlosť vetra do 5 m/s.

Kvapkové spektrum UC, farba čierna - troj a sedemdierová dýza so škrtiacou clonou:


5. Dýzy na kombináciu kvapalných hnojív so systémovými herbicídmi

Pri aplikácii sa určuje priorita mechanizmu účinku kvapalných hnojív pred herbicídmi a preto sa preferujú dýzy s veľkým kvapkovým spektrom (doporučené dýzy TeeJet TTI). Rýchlosť vetra do 5 m/s.

Kvapkové spektrum XC a UC, farba biela a čierna - injektorová dýza nárazová jednolúčová asymetrická:


6. Dýzy na aplikáciu herbicídov v poraste, kde listy kultúrnej rastliny vytvárajú „dáždnikový efekt“ (cukrová repa a zemiaky)

Produkujú extrémne jemné kvapkové spektrum. Sú mimoriadne vhodné aj na aplikáciu kontaktných herbicídov a fungicídov. Je preferovaná schopnosť dýzy produkovať jemné kvapkové spektrum pred protiúletovým efektom (doporučené dýzy TeeJet TJ 60 dvojlúčové). Rýchlosť vetra do 3 m/s.

Kvapkové spektrum F a M, farba oranžová a žltá - štrbinová dýza dvojlúčová symetrická:


Po zvolení príslušnej dýzy máme informáciu o kvapkovom spektre a jeho farebnom kódovaní,  ktoré produkuje dýza. Z pamäte prístroja Sentry 6120 vyberieme príslušnú dýzu a potvdíme ju. Na displeji prístroja sa automaticky zobrazí tvar dýzy, jej farba podľa ISO 10625 a farebná lišta identifikácie kvapkového spektra. Úlohou obsluhy je regulovať rýchlosť súpravy tak, aby sa kurzor na farebnej lište nachádzal vždy v príslušnej farbe kvapkového spektra.

Prístroj Sentry 6120

Zoznam dýz TeeJet, ktorých parametre kvapkového spektra  sú naprogramované v pamäti prístroja:Schéma zapojenia prístroja Sentry 6120:Graf ilustrujúci klesajúci priemer kvapkového spektra na základe zvyšujúcej sa rýchlosti a zvyšujúcemu tlaku pri dýze TeeJet TP 11015:Ďalšia možnosť regulácie kvapkového spektra je použiť prístroj TeeJet RADION 8140. Je to prístroj, ktorý ponúka také výhody postrekovania, akými nedisponujú iné konkurenčné produkty.  Jednoducho stačí nastaviť  cieľovú  aplikačnú dávku a unikátny software VisiFlo ®  pomôže vybrať na displeji automatického regulátora tú správnu Teejet aplikačnú dýzu.

Akonáhle sa začne  postrekovanie, veľký displej zobrazuje aplikovanú dávku do ha, celkový minutový prietok, tlak v systéme, rýchlosť postrekovania  a ošetrenú plochu.  Automatický regulátor  Radion 8140 ponúka aj možnosť  sledovania a regulácie kvapkového spektra ktoré produkujú dýzy počas postrekovania.  Je to mimoriadne dôležité na zefektívnenie aplikácie nakoľko v členských krajinách EU sa dostávajú do praxe nariadenia zákonov o rastlinnolekárskej starostlivosti . Z dôvodu zníženia úletu je potrebné používať na aplikáciu iba dýzy, ktoré sú zaklasifikované v triedach zníženia úletu (50%, 75% a 90%).  Tieto dýzy spľňajú najnáročnejšie protiúletové požiadavky  v určitých tlakových režimoch a Radion 8140 dokáže informovať obsluhu o týchto tlakových režimoch  a veľkosti kvapkového spektra.

Prístroj TeeJet  RADION 8140

Radion 8140 je k dispozícii ako individuálny regulátor, alebo ako kompletný balíček s ventilmi, káblami a senzormy.

Hlavné prednosti prístroja:

 • veľký 4,3 " farebný dotykový displej plný užitočných informácií, s intuitívnym jednoduchým ovládaním a zobrazením  denného a nočného  režimu
 • automatické monitorovanie hladiny v nádrži
 • integrovaná diagnostika kvapkového spektra v momentálnom režime aplikácie
 • používa káble Teejet 800 pre rýchly prenos informácií
 • k dispozícii s 5 alebo 9 prepínačmi uzatváracích ventilov sekcií
 • databáza TeeJet dýz  VisiFlo ® je naprogramovaná v pamäti automatického regulátora  Radion 8140 vďaka čomu sa je  výber dýz jednoduchší pre obsluhu
 • komunikačný port pre pripojenie externých prvkov
 • navrhnuté pre priame pripojenie k Teejet Matrix GPS navigácii, automatického ovládanie vetilov sekcií a asistenčného riadenie traktora.
 • 2 x USB pripojenie na zber dát

Schéma zapojenia prístroja Radion 8140:Okrem automatickej regulácie ponúkame aj prístroj, ktorý ponúka plne integrovaný poľnohospodársky  počítač pre optimálnu produktivitu a presnosť. Inovatívny Teejet AEROS 9040 prináša novú úroveň presnosti v poľnohospodárstve a nové schopnosti do  rodiny Teejet produktov.  S perfektnou  kombináciou nových technológií  a overenými subsystémami, Aeros ponúka možnosti, ktoré potrebujete, aby sa vám čo najskôr vrátili  vaše investície do presného poľnohospodárstva. Aeros je kompletný poľnohospodársky počítač, ktorý ponúka automatickú reguláciu aplikovanej dávky, automatické riadenie ťažného stroja, mapovanie, variabilnú možnosť aplikácie, automatické riadenie ventilov sekcií (ABSC), sledovanie pracovného prostredia kamerovým systémom, sledovanie kvapkového spektra počas aplikácie a bezdrôtový prenos dát systémom Wifi.

Aeros poľný počítač (konzola) dizajn a funkčnosť

Hlavné prednosti prístroja:

 • robustná skrinka  s ostrým,  jasným  8,4 " displejom
 • vstup pre až osem kamier,ktoré sa  zobrazujú  až  štyrmi poliami na displeji konzoly
 • exkluzívne vstavaný RealView ®, kedy sa na pokyn virtuálna grafika mení na reálny obraz pracovného prostredia, ktoré zaznamenávajú rozmiestnené kamery
 • vstavaný prímač GPS, kompatibilný aj s externým GP S prijímačom, pričom pripravujeme aplikáciu cez Omnistar ® XP / HP a použitie  RTK prijímača
 • euálne porty USB pre prenos dát s možnosťou  pripojenia  viacerých zariadení
 • externý  port  Wi-Fi  pre prenos dát s maximálnym pripojením
 • dizajnovaný so správnou veľkosťou a tvarom, s možnosťou umiesnenia do akejkoľvek kabíny
 • unikátne sledovanie funkcie veľkosti  kvapiek v reálnom čase pri postrekovaní

Automatická regulácia dávky:

 • ovládanie aplikácie postavenej na osvedčenom riadiacom module
 • počiatočné schopnosti budú zahŕňať ovládanie aplikácie jedného kvapalného alebo granulovaného
 • produktu s reguláciou pomocou servomotorov alebo  PWM regulátora, v budúcnosti s možnosťou  pridania viacerých produktov.
 • zahŕňajú nové doplnkové možnosti s možnosťami integrácie s existujúcimi konzolami  alebo joystickovým ovládačom
 • displej na Aeros konzole zobrazuje všetky aplikačné  podrobnosti; kľúčové aplikáčné  informácie ako sú dávka na hektár, celkový minutový prietok pričom zostáva aktívna navigačná obrazovka

Na automatické ovládanie ventilov sekcií sa môžete spoľahnúť:

 • aeros je kompatibilný až s 30 ventilmi sekcií ramien s možnosťou  automatického ovládania
 • flexibilný dizajn umožňuje pripojenie širokej škály elektroinštalačných scénárov ventilov sekcií
 • automatické ovládanie ventilov sekcií je osvedčený sekčný subsystém prevádzkovaný v tisícoch po celom svete

Presné pokyny a automatického riadenia:

 • robustný systém riadenia  je postavený na dlhoročných skúsenostiach v manuálnych a automatických navádzaniach
 • podporuje všetky obľúbené poradenské štruktúry rovnobežne s AB, zakrivené AB,  Smerovo A+, návrat k zafixovanému bodu a i.
 • aeros  využíva automatický systém riadenia  FieldPilot ® s mnohými dostupnými  hydraulickými riešeniami , steer-by-wire a asistovaného riadenia elektrickým pohonom na volante.