Úspory

Nachádzate sa tu

Snažíte sa ušetriť na nákladoch? Tak ste na správnej stránke!

Čítajte ďalej a dozviete sa viac o našej ponuke ÚSPORY NÁKLADOV.

Akciové produkty nájdete v sekcii: Na stiahnutie - Akcie!

Úspora nákladov na ochranu rastlín

1.  Zariadenie na úsporu postreku indikáciou listovej plochy


V ovocných sadoch sa počas postrekových postupov vyskytujú značné straty agrochemikálií: prevažne 15 – 40%-né a v ojedinelých prípadoch 70 – 80%-né.
Najčastejším dôvodom strát je to, že bočná strana korún stromov nie je plynulá a rovnomerná keďže vývoj rastlín je odlišný. Počas plynulého aplikovania postrekových látok sa značná časť postreku nedostane na cieľovú plochu. V záujme zníženia strát Vám ponúkame zariadenie na úsporu postreku indikáciou listovej plochy.
Princíp fungovania je založený na indikácií listovej plochy infračervenými snímačmi. Zariadenie zapína postrekovanie len na mieste, kde snímače snímajú listovú plochu. V prípade používania dvoch snímačov sa postrekovanie pozastaví medzi stromami. V prípade používania štyroch snímačov sa postrekovania vypína aj od závislosti na výške jednotlivých stromov.

               Zariadenie s dvomi snímačmi                                                           Zariadenie so štyrmi snímačmi
 

2.  Zariadenie na automatické ovládanie sekcií na základe GPS - BoomPilot


             Ošetrená plocha bez použitia BoomPilot                                        Ošetrená plocha s použitím BoomPilot

Automatické ovládanie sekcií postrekového rámu využíva navigáciu GPS a záznam o ošetrenej ploche pre automatické vypínanie jednotlivých sekcií postrekového rámu v prípade, že by sa záber postrekovača prekrýval s už ošetrenou plochou. Táto funkcia je veľmi užitočná na zbiehajúcich sa radoch, zakrivených radoch a na konci každého prejazdu. Pomocou tohto rozšírenia môžete ušetriť zbytočné náklady na opätovné ošetrenie plochy a znížiť zaťaženie porastu postrekovou látkou.


Toto zariadenie je vo svojej podstate satelitný navádzací systém s viacerými zabudovanými funkciami ako napríklad výpočet plochy v ha, taktiež umožňuje pripojenie externého GPS prijímača a disponuje výstupom údaju o rýchlosti pre automatiku riadenia postrekovej dávky, vďaka čomu, už nie je potrebný iný snímač rýchlosti ako radar a indukčný snímač.

4.  Rotačný aplikátor na aplikáciu totálnych herbicídov – EKOSYSTEM ROTAP 06


Za posledných 10 rokov spôsobil boj s burinami v cukrovej repe miestami nezvládnuteľný stav. Zatiaľ nie je k dispozícii širokospektrálny herbicíd, ktorý by v cukrovej repe spoľahlivo reguloval zaburinenosť. Jedným z riešení je použiť rotačný aplikátor na aplikáciu totálnych herbicídov (účinná látka glyphosate). Herbicíd sa aplikuje kontaktným spôsobom na prerastené buriny, ktoré po 10 – 14 dňoch odumierajú. Nasiakavá textília umiestená na povrchu rotujúceho valca kontaktom nanesie herbicíd na pletivá burín. Valec rotuje proti smeru jazdy a v komore nad valcom je navlhčený dýzami. Herbicíd je namiešaný v 70% koncentrácii so zmáčadlom. Riziko pásovej fytotoxicity spôsobenej odkvapkávaním herbicídu po krajoch valcov je odstránené použitím zariadenia na jeho zachytenie a prečerpanie do nádoby. Práve táto jedinečná konštrukcia umožnila zaregistrovať zariadenie v Julius Kuhn- Institut Braunschweig (SRN) v zozname mechanizačných prostriedkov pod ev.č. E-1401. Zariadenie je možné použiť v cukrovej repe, sóji fazuľovej, zelenine a iných plodinách. Spotreba totálnych herbicídov (glyphosate 360g/l) je 0,6 – 0,8 l/ha.5.  Injektážne zariadenie na aplikáciu insekticídov do pôdy - INJEKTOX 6  

Zariadenie má šesť radov. V každom rade sa nachádzajú dva kotúče obsahujúce aplikačné ihly, ktoré sa z oboch strán zasúvajú do hĺbky 8 cm a nastrekujú insekticíd. Fumigácia a následná perzistencia prípravku zaručí likvidáciu lariev až do termínu ich liahnutia. Je už len na pestovateľovi, či si zvolí ešte jedno foliárne insekticídne ošetrenie. Uvedené ošetrenie mu likviduje nálety imág zo susedných parciel a tým sa zamedzí sekundárnemu nakladeniu vajíčok do pôdy. Dávka kvapalných hnojív, poprípade vody zmiešanej z insekticídom je 100 l/ha. Zariadenie pracuje s mimoriadnou aplikačnou presnosťou a nedochádza k upchatiu výstrekových otvorov ani pri lepivých pôdach.

6.  Miešareň granulovaných hnojív a agrochemikálií MOBIMIX 3000     


Mobilná miešareň granulovaných hnojív a agrochemikálií je zariadenie na rozpustenie, primiešanie, plnenie postrekovača a samonasávanie vody priamo pri práci na poli. Niekoľkoročné sledovanie priebehu jarného počasia v SR ukazuje nízke zrážky. Aj prihnojená rastlina hnojivom v granulovanej forme ho nedokáže efektívne prijať počas produkčného obdobia. Mobilná miešareň ponúka riešenie rozpustenú močovinu aplikovať foliárne na list v kombinácii s pesticídmi. Prijatiu dusíka do pletív dochádza okamžite.
Maximálne jednoduchou obsluhou dokáže zariadenie rozpustiť prilovanú močovinu a iné agrochemikálie. V prípade 3000 l nádrže sa odporúča zarobiť maximálne 20 % roztok čo znamená, že zariadenie je konštruované na rozpustenie 1 ks 600 kg veľkoobjemového vaku (Bigbag) do 3000 l vody. Samozrejmosťou je dodanie zariadenia na objem Vášho postrekovača ( 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 a 8000 l)
 
Výhody v poľnohospodárstve
Močovina prilovaná je diamid kyseliny uhličitej - CO(NH2)2 vo forme bieleho granulátu. Obsahuje 46 % dusíka. Momentálne je to najlacnejšia forma dusíka na trhu v SR a v správnej koncentrácii nespôsobuje nekrózy na rastline.

Zlepšenie výkonnosti a zvýšenie zisku
Zariadenie počas práce postrekovača rozpustí močovinu a udržiava roztok v presnej koncentrácii. S minimálnym prestojom cca 10-15 min naplní postrekovač rovnakého objemu.

Úspora nákladov na žatvu

1.  Zariadenie na odber vzoriek MINIBATT


Doterajšia metóda zberu vzoriek s pomocou obilného kombajnu, si vyžaduje neprimerane veľa času a peňazí! Naša rada znie: UŽ NIKDY VIAC S KOMBAJNOM JEDINE S MINIBATTOM!

Zriadenie na odber vzoriek Minibatt dosahuje vyššie denné výkony vďaka optimalizovanému usporiadaniu. Okrem toho je možné vynechať kvalitatívne menej hodnotné, alebo príliš vlhké čiastkové plochy: kvalita žatvy a dosiahnuteľná cena sú vyššie, klesajú náklady na sušenie, ako aj na stroje. Minibatt dokáže rýchlo poskytnúť reprezentatívne vzorky na ďalšie meranie.
Pri Minibatte nedochádza k miešaniu druhov a odrôd obilia. Ľahko sa dostanete aj k ťažko prístupným častiam poľa a odber vzoriek prebieha jednotlivo, podľa špecifík čiastkových plôch.

Prednosti:
- lepšia organizácia práce
- zníženie nákladov na odber vzoriek
- vzorky sú totožné so vzorkami žacej mláťačky
- rýchle nasadenie: 500 g už za 5 minút
- nie sú potrebné predchádzajúce skúsenosti
- 14,4 Voltový akumulátor: 1 nabitie = 12 vzoriek

Všestrannosť
Použitie: pšenica, jačmeň, ovos, raž, triticale, hrach, fazuľa, repka olejná

2.  Zariadenie na meranie vlhkosti obilnín – Wile 55


Wile 55 je precízne a robustné zariadenie na profesionálne použitie, ktorého využitie je v určení vlhkosti obilnín a iných semien. Wile 55 sa stal s početnými, na sebe nezávislými testami jedným z najrýchlejších meracích prístrojov s vysokou meracou presnosťou. Wile 55 meria rýchlo a spoľahlivo vlhkosť celých zŕn za DOSTUPNÚ CENU a je vhodné ako príslušenstvo k Minibattu.         
Základom merania vlhkosti prístroja je vysokofrekvenčné striedavé napätie privádzané do skúšobnej vzorky. Merací prístroj mení hodnotu signálu a s pomocou uloženej meracej krivky hodnoty vlhkosti v prístroji  porovnáva signál s práve meranou skúšobnou vzorkou. Po zvolení produktu sa výsledok merania zobrazí po zatlačení tlačidla za približne 5 – 10 sekúnd. Na veľkom LCD ukazovateli sú namerané hodnoty aj pri zlom osvetlení veľmi dobre čitateľné.

Merač vlhkosti Wile 55 umožňuje merať nasledujúce obilniny a semená :
pšenica, jačmeň, triticale, repka, slnečnica, fazuľa, ovos, raž, hrach, sója, ľan, kukurica, mak, slnečnica, horčica a i.

Ak chcete dosiahnuť príznačnú úsporu nákladov na žatvu, navrhujeme kombináciu najlacnejšieho a najrýchlejšieho odberu vzoriek s meraním vlhkosti vzoriek: Minibatt + Wile 55!

Úspora nákladov na údržbu poľnohospodárskych strojov

1.  ELEKTRICKÁ DEKALAMITKA G3P


Sme firma, ktorá trpezlivo počúva poľnohospodárov a plní ich požiadavky pri údržbe strojov!

Každý technik zodpovedný za prevádzku poľnohospodárskych strojov je konfrontovaný otázkou mazania ťažko prístupných miest vo väčšine prípadov umiestnených vo výškach. V súčasnosti sa používajú tlakové mazacie zariadenia, ktoré sú technicky náročné, spotrebujú veľké množstvá maziva z dôvodu náročnej obsluhy. Jednoduché ručné dekalamitky neumožňujú bezpečne pracovať vo výškach, nakoľko na manipuláciu s ručnou dekalamitkou sú potrebné obidve ruky.
Pre riešenie problému efektívneho mazania ponúkame nové zariadenie – elektrickú dekalamitku G3P.


Prednosti:
- zníženie nákladov na spotrebu mazív
- úspora času vynaloženého na údržbu strojov
- lepšia organizácia práce
- zvýšenie bezpečnosti pri práci
- jednoduché ovládanie
- zariadenie nie je náročné na údržbu

Všestrannosť
Zariadenie je vhodné na mazanie ložísk, čapov, kĺbových hriadeľov, púzdier guľových čapov, hriadeľov, valivých ložísk strojov ako napríklad manipulátory, stavebná technika, poľnohospodárska technika, vojenská technika a nákladné vozidlá.