Automatická

Nachádzate sa tu

Automatická regulácia postrekovej dávky TeeJet 844E®   

Špecifikácia zariadenia

 • vodotesný kryt, vybavený s 5 - 7 - 9 prepínačmi postrekových sekcií a jeden na hlavné vypínanie na úvrati
 • jednoduché programovanie a ovládanie
 • veľký podsvietený displej, ktorý naraz zobrazuje všetky potrebné informácie o postrekovaní
 • displej VisiFlo – po zadaní plánovaného výkonu ukáže na farebnom displeji farbu dýzy TeeJet potrebnej k dosiahnutiu požadovaného výkonu
 • komunikačný port k PC
 • snímač rýchlosti – od kolesa alebo radar
 • snímač prietoku
 • elektrická sekciová armatúra v ľubovoľnom počte sekcií, max. 9 deväť sekcií
 • elektrický regulačný ventil
 • monitor
 • kabeláž

Možnosť pripojenia GPS navigácie MatrixPro 570GS a rozšírenia funkcií o automatické vypínanie postrekových sekcií!

Regulácia dávky na základe tlaku TeeJet70

Špecifikácia zariadenia

 • kompaktný kryt, vybavený so štyrmi tlačidlami a jasným LCD displejom, je možné upevniť v ľubovoľnej polohe, je robustný a jednoduchý
 • jednoduché programovanie a ovládanie
 • zvukový alarm
 • spoľahlivé vodotesné elektrické konektory
 • snímač rýchlosti od kolesa
 • snímač tlaku
 • elektrický regulačný ventil
 • elektrická sekciová armatúra v ľubovoľnom počte sekcií
 • manuálne vypínanie postrekových sekcií pomocou ovládacej skrinky umiestnenej v kabíne traktora