Preemergentných herbicídov

Nachádzate sa tu

Aplikátor preemergentných herbicídov v kombinácii so strojmi na obrábanie pôdy

Účelom spájania dvoch operácií  ( obrábanie pôdy a aplikácia herbicídov  ) nie je len ekonomický dôvod,  ale aj ten,  aby sa zlepšili podmienky pre fungovanie preemergentných herbicídov.  Preemergentné herbicídy sa zapracovaním kompaktorom naviažu na pôdnu vlhkosť  a preto sa v suchých podmienkach  zvyšuje účinnosť pôdnych herbicídov.  V neposlednom rade sa zapracovaním do pôdy  eliminuje  svetlolabilita niektorých účinných látok.  Aplikátor, ktorý je namontovaný na kompaktore,  vykoná  herbicídny postrek  pred aktívne náradie a následne je zapracovaný do pôdy.

Technické parametre aplikátora :

 • šírka záberu aplikátora : 6 – 16 m
 • objem nádrže : 2000 – 4000 l
 • výkon čerpadla : 350 l/min
 • tlak čerpadla : 0,5 – 9 bar
 • typ a pohon čerpadla : odstredivé, poháňané hydromotorom
 • tlak oleja a príkon hydromotora :  120-130 bar, 45 – 50 l/min
 • filtrácia : štvorstupňová ( nalievací koš, sací, výtlačný a sekciový filter )
 • primiešavacie zariadenie : 50 l
 • nádrž na oplachovú vodu : 200 – 400 l
 • automatická regulácia dávky do ha : TeeJet 844E
 • snímanie rýchlosti : vysokofrekvenčný radar

Dostupné príslušenstvo:

 • automatické vypínanie ventilov sekcií cez GPS : TeeJet ABSC, TeeJet Matrix 570G
 • grafická podpora : Google Earth