Mixér - primiešavacie zariadenie

Nachádzate sa tu

Primiešavacie zariadenie zvyšuje výkon postrekovača - nechajte Váš postrekovač postrekovať a všetko ostatné nechajte na rýchlo miešací - plniaci mixér!

Najdôležitejším úkonom pri pestovaní rastlín je ochrana v agrotechnickom termíne. Výkony postrekovačov v súčasnosti dosiahli technologický vrchol. Limitujúcim faktorom zvyšujúceho sa výkonu je šírka záberu ramien, pracovná rýchlosť, dávka do hektára, čas plnenia a primiešavania pesticídov. Zvyšovanie šírky záberu ramien sa dostáva do konfliktu s aplikačnou stabilitou dýz na ráme. Zvyšovanie pracovnej rýchlosti spôsobuje zosilnenie turbulencie prúdenia vzduchu okolo aplikačných dýz, a tým ich nerovnomerné pokrytie. Znižovaniu dávky vody do hektára konvenčnými postrekovačmi bráni účinnosť jednotlivých pesticídov a podmienky pri aplikácii. Jednou z možností, ako zvýšiť výkon postrekovania je skrátiť čas plnenia a primiešavania pesticídov na minimum.

Podrobný popis technologickej linky nájdete v informačnom letáku tu.

V praxi to znamená, že postrekovač treba nechať iba postrekovať a plniť ho za čo najkratší čas bez primiešavania pesticídov. Otváranie obalov pesticídov perforáciou, ich vyplachovanie, rozpúšťanie aj ťažko rozpustných agrochemikálií, udržiavanie určenej koncentrácie v celom objeme zásobnej nádrže a filtrácia mechanických nečistôt sa vykoná mimo postrekovača v primiešavacom zariadení, ktoré je dostupné v dvoch vyhotoveniach:

1. Montáž primiešavacieho zariadenia na príves so zásobnou nádržou, pričom príves potiahne na poli samojazdný postrekovač. Čerpadlo na primiešavacom zariadení je poháňané benzínovým motorom.

Podrobný popis funkcií nájdete v informačnom letáku tu.
                     

Technické údaje :            

 • Objem zásobnej nádrže na prívese 2000 L, 3000 L alebo 5000 L
 • Objem primiešavacej nádrže 275 L alebo 870 L
 • Prietok čerpadla 1000 l/min
 • Pripojovací rozmer hadice 3“, čas na vyprázdnenie a vypláchnutie 10 L obalu 23 sek.
 • Tlak čerpadla max. 3,5 bar, odstredivé čerpadlo s benzínovým motorom 6,5 HP

Výbava na požiadanie :

 • Osvetlenie diódovými reflektormi 2 ks, batéria : 12V 15 Ah
 • Zastavenie plnenia prietokomerom so STOP polohou
 • Filtrácia mechanických nečistôt nachádzajúce sa vo vode 3" filtrami s reverzným tokom
 • Prietokomer so stop polohou 1/2" do 30 l/min na prisávanie agrochemikálií z Jumbo balenia a s ventilom TeeJet

2. Montáž primiešavacieho zariadenia na zadnú časť cisterny. Čerpadlo na primiešavacom zariadení je poháňané hydromotorom hydraulickým systémom traktora.

Podrobný popis funkcií nájdete v informačnom letáku tu.

Technické údaje :            

 • Objem primiešavacej nádrže 275 L alebo 870 L
 • Prietok čerpadla 1000 l/min
 • Pripojovací rozmer hadice 3“, čas na vyprázdnenie a vypláchnutie 10 L obalu 23 sek.
 • Tlak čerpadla max. 3,5 bar, odstredivé čerpadlo s hydromotorom 75 l/min - 130 bar na cisterne

Výbava na požiadanie :

 • Osvetlenie diódovými reflektormi 2 ks, batéria : 12V 15 Ah
 • Zastavenie plnenia prietokomerom so STOP polohou
 • Filtrácia mechanických nečistôt nachádzajúce sa vo vode 3" filtrami s reverzným tokom
 • Prietokomer so stop polohou 1/2" do 30 l/min na prisávanie agrochemikálií z Jumbo balenia a s ventilom TeeJet  

Pozrite si konrétne realizácie tu.