Mixér - na cisterne ZUNHAMMER

Nachádzate sa tu

Handler  mixér primiešavacie zariadenie, profesional servis zunhammer

Primiešavacie zariadenie zvyšuje výkon postrekovača - nechajte Váš postrekovač postrekovať a všetko ostatné nechajte na rýchlo miešací - plniaci mixér!

Najdôležitejším úkonom pri pestovaní rastlín je ochrana v agrotechnickom termíne. Výkony postrekovačov v súčasnosti dosiahli technologický vrchol. Limitujúcim faktorom zvyšujúceho sa výkonu je šírka záberu ramien, pracovná rýchlosť, dávka do hektára, čas plnenia a primiešavania pesticídov. Zvyšovanie šírky záberu ramien sa dostáva do konfliktu s aplikačnou stabilitou dýz na ráme. Zvyšovanie pracovnej rýchlosti spôsobuje zosilnenie turbulencie prúdenia vzduchu okolo aplikačných dýz, a tým ich nerovnomerné pokrytie. Znižovaniu dávky vody do hektára konvenčnými postrekovačmi bráni účinnosť jednotlivých pesticídov a podmienky pri aplikácii. Jednou z možností, ako zvýšiť výkon postrekovania je skrátiť čas plnenia a primiešavania pesticídov na minimum.

Zariadenie uchytené na cisterne ZUNHAMMER

Montáž primiešavacieho zariadenia na zadnú časť cisterny

Ako prvá prebehla výroba špeciálneho rámu podľa daných rozmerov cisterny. Následne sa celé zariadenie upravovalo podľa reálnych potrieb zákazníka.
Čerpadlo na primiešavacom zariadení je poháňané hydromotorom hydraulickým systémom traktora, rovnako ako zdvíhanie celého zariadenia.
Technická špecifikácia :

  • Objem cisterny ZUNHAMMER 21 m3
  • Objem primiešavacej nádrže  275 L
  • Prietok čerpadla 1000 l/min
  • Pripojovací rozmer hadice 3“, čas na vyprázdnenie a vypláchnutie 10 L obalu 23 sek.
  • Tlak čerpadla max. 3,5 bar
  • Zastavenie plnenia prietokomerom so STOP polohou
  • Prídavné osvetlenie