Asistencia vzduchu Hardi Twin

Nachádzate sa tu

Asistencia vzduchu Hardi Twin

Technológia postreku – ktorá je pre vás výhodnejšia?

HARDI TWIN bol uznaný v BBA (Nemecko) ako jedinečné zariadenie s nízkym úletom postreku 75% a ako jediný dostal ocenenie LERAP *** (V. Británia).

Použitie riadenej vzduchovej asistencie HARDI TWIN optimalizuje umiestnenie postreku na rôznych cieľových plochách ošetrovaných porastov. Týmto spôsobom je dosahovaný viditeľne vyššia účinnosť aplikovaných agrochemikálií. Voľba objemovej dávky vody a typu dýzy sú nadväzné. Tu je vhodné voliť pre zaistenie nízkej, ale stále odpovedajúcej účinnej dávky na všetkých cieľových povrchoch. Ďalšími vplyvmi sú poveternostné podmienky rovnako ako štruktúra rastlín ako sú postavené listy, ich hustota a časť rastliny, ktorú chceme zasiahnuť.

 

Pre dosiahnutie optimálnych efektov s konvenčnými postrekovačmi by nemala byť aplikovaná objemová dávka vody nižšia ako 150 l/ha.

Mnohokrát preukázaná vyššia účinnosť aplikácie postrekovača s riadenou vzduchovou asistenciou TWIN System umožňuje používať znížené dávky vody až na 80 l/ha – so stále vysokou úrovňou kontroly pri redukovaných dávkach agrochemikálií.

S postrekovačom TWIN môžu byť dávky redukované o 15-20% v porovnaní s konvenčným spôsobom postreku – alebo – pri aplikácii rovnakej dávky ako  konvenčnými postrekmi je s TWINom  získaná vyššia úroveň kontroly. To zjednodušuje farmárom aplikovať agrochemikálie v najvhodnejších veľkostiach kvapiek bez úletu postreku vplyvom vetra.

Na porovnanie: Postrek jemnými kvapkami

  

Postrek s fluorescenčným indikátorom názorne ukazuje kontrast v umiestnení postreku pri aplikácií jemných a veľmi hrubých kvapiek. Pri aplikácii „jemného“ postreku v dávke 100 l/ha na jačmeň GS 21 bol získaný vysoký stupeň umiestenia, zatiaľ čo „hrubý“ postrek vykazuje  zásah na rastlinu len s niekoľkými kvapkami.

Postrek veľkými kvapkami

 

Výsledkom vyššej aplikovanej dávky vody je tiež lepšia biologická účinnosť pri postreku trávovitých burín.

Rovnaká účinnosť však bola dosiahnutá pri postreku s TWINOM pri nižšej dávke vody. Potrebná dávka pre získanie 90% biologického účinku pri postreku jačmeňa s objemovými dávkami vody 100 l/ha a 50 l/ha jemnými kvapkami postreku s konvenčným spôsobom a systémom TWIN.

 

Najvyšší pracovný výkon s najlepším efektom - nová éra vo výžive a ochrane rastlín HARDI TWIN 
Zdvojnásobený pracovný výkon

Postrekovač TWIN je schopný pri väčšine podmienok poskytovať výkon ako najmenej dva konvenčné postrekovače, občas dokonca aj viac. TWIN ponúka  najmenej 3 rôzne spôsoby pre zvýšenie tejto kapacity:

  • Menší úlet postreku znamená viac času vhodného pre bezpečný postrek. Tam, kde konvenčný postrekovač je obmedzený len na niekoľko hodín denne, napr. keď rýchlosť vetra je menšia ako 4 m/s (hovoríme o kvalitnom postreku ), postrekovač TWIN je schopený zaistiť kvalitnú aplikáciu až do rýchlosti vetra 9 m/s ( viď. tab. č. 1 - vplyv rýchlosti vetra na postrek s a bez vzduchovej asistencie - trysky S 4110-12, tlak 2,5 bar, pojazdová rýchlosť 7,7 km/h, aplikační dávka 100 l/ha ).

Poznámka: 0 do 5 % sú straty postreku úletom. Účinok rýchlosti vetra na veľkosť úletu pri postreku s asistenciou TWIN a bez asistencie vzduchu.
Dýza 4110-12, tlak 2.5 baru, pojazdová rýchlosť 7.7 km/h a dávka 100/ha. Zelená farba značí systém TWIN a oranžová konvenčný systém postreku.

  • Nižšie objemové dávky vody                  

Objemové dávky môžu byť významne znížené - až o 50% v porovnaní s konvenčnými spôsobmi, niekedy aj viac, pretože malé kvapky s postrekom sú oveľa efektívnejšie pre pokrytie - a riadená vzduchová asistencia TWIN je bezpečne umiestnená na cieľ (obr.1 - malé kvapky umožňujú vyššie pokrytie).

Malé kvapky vytvárajú vyššie pokrytie

  • Vyššia pojazdová rýchlosť pri aplikácii

TWIN je schopný zaistiť kvapkám postreku potrebnú energiu pre ich prenos do porastu  i pri zvýšenej pojazdovej rýchlosti.

 

Redukovanie postrekové dávky

Postrekovač TWIN ponúka niekoľko rôznych spôsobov ako znížiť dávky postreku:

  • Načasovanie

Tento najbezpečnejší a najúčinnejší spôsob redukcie dávok chemikálií spočíva v aplikácii v čase, keď škodcovia, choroby a buriny sú najzraniteľnejšie a najcitlivejšie. Napríklad pri postreku herbicídov v cukrovej repe stačí oveľa menej než plná postreková dávka k zničení burín, pokiaľ sú ešte v štádiu zárodočných lístkov, tzn. pred vývojom skutočných listov. Toto je obvykle krátka časová perióda vyžadujúca vysokú kapacitu postrekovača, pokiaľ chceme aplikovať tieto postreky včas.

Poznámka: Teoretický vzťah medzi štádiom vzrastu buriny a dávkou potrebnou k  jej regulácii.Rovnaký vzťah platí aj pre väčšinu škodcov a chorôb. 1/1 až 1/4 je použitá dávka a dicot, dicot +2, dicot +4.

  • Rovnomerná distribúcia postreku

Je dôležitý predpoklad pre úspešné zníženie postrekových dávok. Postrekovače TWIN sú konštruované tak, že zaisťujú rovnomernú distribúciu kvapaliny aj za veterných podmienok.

Poznámka: Umiestenie postreku na umelých cieľoch umiestnených v cukrovej repe s asistenciou (ľavý stĺpec) a bez asistencie vzduchu (pravý stĺpec). Dýza S 4110-12 dávka 100 l/ha.
Od 0 do 17 je umiestenie na cieľ v mikro l. Zelená farba značí priemerne umiestnený postrek, fialová minimálne umiest. postrek a oranžová maxálne umiest. postrek.

  • Umiestenie kvapiek postreku na cieľ

S riadenou vzduchovou asistenciou TWIN získame lepšie umiestenie postreku na rastlinách - čo bolo priamo preukázané v testoch umiestnenia postreku (viď. obr)

a nepriamo lepším efektom získaným postrekom s TWINom v porovnaní s konvenčným postrekom (tab. 3). TWIN riadi dráhu kvapiek postreku a pohybuje rastlinami všetkými smermi, takže ich listy fungujú ako filter a zachycuje ďaleko viac kvapiek s minimalizáciou ich umiestnenia = strát na pôdu.

 

Technika najlepšej riadenej asistencie vzduchu  - TWIN system

Súvislá vzduchová clona

  • zaisťuje rovnomerné pôsobenie po celej dĺžke postrekového záberu; operátor nastavuje jej rýchlosť a uhlové nastavení vo vzťahu k požiadavkám pôsobenia agrochemikálií a kontroly úletu postreku.

110° dýzy s plochou charakteristikou

zabezpečujú - za každých podmienok - rovnomernosť distribúcie kvapaliny s použitím prídavnej energie získanej zo vzduchovej clony a rýchly prenos kvapiek postreku do porastov.

Poznámka:  Kontrola burín v cukrovej repe konvenčným spôsobom a s TWINOM LSD=10.4 1/1 dávky=2 l/ha Betanal Tandem+ 1 kg/ha Goltix WG. 80 l/ha. (Kontrola= 28 rastlín/m²). Zelená farba značí 1/1 dávky Twin, Oranžová 1/1 dávky, konvenčný typ, Modrá 1/2 dávky Twin, Fialová 1/2 dávky konvenčný typ.

 

Uhlové nastavenie

vzduchové clony spolu s tryskami proti vetru je podstatné pre minimalizovanie úletu postreku a cielené umiestenie agrochemikálií.

Pevne nastavený uhol medzi súvislou vzduchovou clonou a dýzami zabezpečuje získanie rovnomernej distribúcie kvapalín pri akomkoľvek uhlovom nastavení postrekových ramien. Toto uhlové nastavenie ramien je realizované plynule hydraulicky v rozmedzí +/- 30° alebo elektricky + 40°- 30° pre postrekovače TWIN FORCE a ovládané z kabíny traktora alebo samojazdného postrekovača.

Stavitelný objem a rýchlosť vzduchu

riadená asistencia umožňuje, že tento postrekovač zvládne akúkoľvek postrekovú úlohu. Pri aplikácii tekutých hnojív sa vzduchová clona jednoducho vypne. Axiálny ventilátor/y sú neoddeliteľnou súčasťou postrekových ramien. Sú hydraulicky poháňané prostredníctvom uzavretého olejového systému s možností rôzneho nastavení. Ventilátor je diaľkovo ovládaný s kapacitou dodávaného množstva vzduchu 0-1500 m3/h/m postrekových ramien, resp. pre postrekovače rady TWIN FORCE 0-2000 m3/h/m, s rýchlosťou vzduchu 0-30 m/s resp. 0-35 m/s pre radu TWIN FORCE. Ako ochrana proti prehrievaniu hydraulického systému sa používa veľmi účinný olejový chladič, ktorý je integrovaný v telese ventilátora.

HARDI TWIN – univerzálny postrekovač pre všetky postrekové úlohy

Postrekovač TWIN je najviac testovaný postrekovač na svete. 10 rokov extenzívneho a intenzívneho výskumu potvrdilo výhody systému TWIN ako najlepšej aplikačnej technológie, ktorá v súčasnosti nemá konkurenciu.